Tag: zwolnienie z pracy przez pracodawcę

Zwolnienia Grupowe

Nasz związaek zawodowy to oddolny, samorządny związek zawodowy, założony z inicjatywy pracowników zakładów Cegielskiego w Poznaniu oraz lokalnych ruchów społecznych. Przez ostatnie 10 lat w ramach OZZ IP powołano następstwo nowych komis(...)