BADANIA CHARAKTERYSTYK PRACY AMORTYZATORÓW O REGULOWANYM ELEKTRONICZNIE TŁUMIENIU – METODYKA I NARZĘDZIA BADAŃ 

Streszczenie  

     W artykule przedstawiono krótko informację o typach amortyzatorów o regulowanym tłumieniu wykorzystywanych w adaptacyjnych i półaktywnych zawieszeniach samochodów. Omówiono sposób eksperymentalnego wyznaczania ich charakterystyk powiązany ze sposobem sterowania nimi. Wskazano na potrzebę budowy dedykowanego oprogramowania sterującego. Na przykładzie badań przeprowadzonych w laboratorium Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej przedstawiono wykorzystane narzędzia sprzętowe i programowe oraz własne algorytmy sterowania.Omówiono możliwe do uzyskania wyniki oraz wykorzystane na etapie projektowania programu sterującego symulacje układu sterującego oraz pracy amortyzatora i stanowiska badawczego. Przedstawiono przykładowe wyniki otrzymane w wyniku przeprowadzonych badań w zakresie zmienności charakterystyk siły tłumienia.  

TESTING OF ELECTRONICALLY ADJUSTABLE DAMPER CHARACTERISTIC – METHODOLOGY AND TOOLS FOR TESTING 

Summary 

       The paper presents information about different types of adjustable dampers used in adaptive and semi-active vehicle suspension. A method of experimental estimation of damper characteristics is described. Also a method of controlling dampers during testing. It is shown that it is necessary to build special control software to test the adjustable shock absorber. On the basis of experiments conducted at Poznan University of Technology some hardware and software tools for estimation of shock absorber characteristics are presented. There are also described results that are possible to get during tests and the computer model and computer simulation of testing system with shock absorber and control software used to design control algorithm. At the end of article some exemplary characteristics of tested shock absorbers are presented.