In 2018 articles of the Proceedings of the Institute of Vehicles were reviewed by:

 

Ján Dižo, Ph.D., Ing. (Slovakia) 

Szymon Dowkontt, dr inż. 

Adam Gałęzia, dr inż. 

Maciej Gis, dr inż. 

Szymon Gontarz, dr hab. inż., prof. nzw. PW 

Robert Gumiński, dr inż. 

Marcin Jasiński, dr inż. 

Konstyantyn Korytchenko, D.Sc. (Ukraine) 

Stanisław W. Kruczyński, prof. dr hab. inż. 

Piotr Laskowski, dr inż. 

Oleh Linkov, Ph.D. (Ukraine) 

Kamil Lubikowski, dr inż.

Piotr Łagowski, dr inż. 

Michał Makowski, dr inż. 

Paweł Mazuruk, dr inż. 

Denys Meshkov, Ph.D. (Ukraine)

Kai-Uwe Münch, Prof. Dr.-Ing. (Germany)  

Piotr Orliński, dr hab. inż., prof. nzw. PW 

Stanisław Orliński, dr inż. 

Alexander Osetrov, Ph.D. (Ukraine)

Vyacheslav Pylyov, Ph.D. (Ukraine) 

Krzysztof Rokicki, mgr inż. 

Dmytro Samoilenko, dr inż.

Paweł Skalski, dr inż. 

Krzysztof Szczurowski, dr inż. 

Dariusz Więckowski, mgr inż. 

Magdalena Zimakowska-Laskowska, dr inż.