In 2016 the articles of the Proceedings of the Institute of Vehicles were reviewed by:

Fedor Abramchuk, prof. (Ukraine)

Andrey Abramenko, prof. (Ukraine)

Roman Barczewski, dr inż.

Sebastian Brol, prof. dr hab. inż. 

Adrian Chmielewski, mgr inż

Paweł Czapski, dr inż.

Paweł Drożdziel, prof. dr hab. inż.

Emil Evin, prof. (Slovakia)

Tomasz Figlus, dr hab. inż.

Kazimierz Gałązka, mgr inż.

Adam Gałęzia, dr inż.

Grzegorz Glinka, prof. zw. dr hab. inż. (Canada)

Szymon Gontarz, dr inż.

Alexandr Grigoryev, dr hab., professor (Ukraine)

Wiesław Grzesikiewicz, prof. dr hab. inż.

Robert Gumiński, dr inż.

Marcin Jasiński, dr inż.

Rafał Jurecki, dr inż.

Jacek Kromulski, dr inż.

Jakub Lasocki, dr inż.

Ryszard Lipski, dr inż.

Anatoliy Lisoval, prof. dr inż. (Ukraine)

Rolandas Makaras, prof. (Lithuania)

Maciej Mikulski, dr inż. (Netherlands)

Gabriel Nowacki, dr hab. inż., prof. WAT

Krzysztof Olejnik, dr hab. inż., prof. POp

Piotr Orliński, dr hab. inż.

Stanisław Orliński, dr inż.

Anita Orłowska, dr

Marek Pawełczyk, dr hab. inż.

Andrzej Reński, dr hab. inż. prof. PW

Krzysztof Rokicki, mgr inż.

Hubert Sar, dr inż.

Vladimir Shpakovskiy, prof. dr inż. (Ukraine)

Wojciech Skierś, mgr inż.

Zbigniew Skorupka, dr inż.

Marek Stępniewski, dr inż.

Tomasz Szczepański, dr inż.

Krzysztof Szczurowski, dr inż.

Przemysław Szulim, dr inż.

Zbigniew J. Sroka, dr hab. inż., prof. PWr

Michał Trojgo, mgr inż.

Wojciech Wach, dr hab. inż.

Damian Walczak, mgr inż.

Krzysztof Werner, dr hab. inż., prof. PCz

Jerzy Wicher, prof. dr hab. inż.

Dariusz Więckowski, dr hab. inż., prof. PIMOT

Sergiy Yepifanov, D.Sc. (Ukraine)

Piotr Zdanowicz, dr inż.

Łukasz Zieliński, mgr inż

Vidas Žuraulis, dr inż. (Lithuania)