Download article in PDF format

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 

Proceedings of the Institute of Vehicles

No. 2(116)/2018

Mateusz Brukalski

pp. 39-46

REVIEW OF SELECTED SOLUTIONS FOR AUTOMATICALLY ATTACHED DRIVE FOR THE SECOND AXLE

Abstract

Four-wheel drive systems have significantly improved the traction properties of modern cars. There are many types of 4x4 drive systems. Nowadays, automatic drive attaching systems are becoming very popular. Theye are simple systems that do not have a central differential. The drive is constantly transmitted to one axle, while the other is attached (at the moment of the difference between the rotational speed of the front and rear axle) by special multi-plate clutch. The latest solutions of the attaching coupling are controlled and powered electronically and can prevent the occurrence of differential speed of the wheels by properly controlling the torque distribution for the front and rear wheels. Automatic drive attaching systems are more and more commonly used in passenger cars with a crosswise engine in which the classic 4x4 drive systems were difficult to use.

In this article, a review of selected solutions of the automatically attachable second drive axle systems starting from the viscous coupling, and ending with the 5th generation of Haldex coupling was presented. The principle of working as well as advantages and disadvantages of each solution were analyzed.

Keywords: automatic drive attaching system, drivetrain 4x4, viscous coupling, Haldex coupling

PRZEGLĄD WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ AUTOMATYCZNEGO DOŁĄCZANIA NAPĘDU DRUGIEJ OSI

Streszczenie

Układy napędowe 4x4 poprawiły znacząco właściwości trakcyjne współczesnych samochodów. Istnieje wiele rodzajów układów napędowych 4x4. Współcześnie bardzo popularne stają się systemy automatycznego dołączania napędu. Są to proste systemy, w których nie występuje centralny mechanizmu różnicowy. Napęd jest stale przekazywany na jedną oś, natomiast druga jest dołączana (w momencie wystąpienia różnicy prędkości obrotowych kół osi przedniej i tylnej) przez specjalne sprzęgło wielopłytkowe. Najnowsze rozwiązania sprzęgieł dołączających napęd są sterowane i zasilane elektronicznie i mogą zapobiegać wystąpieniu różnicy prędkości obrotowych kół odpowiednio sterując rozdziałem momentu napędowego na koła przednie i tylne. Systemy automatycznego dołączania napędu są coraz powszechniej stosowane w samochodach osobowych z poprzecznie umieszczonym silnikiem, w których klasycznie stosowane systemy napędu 4x4 były trudne do zastosowania.

W niniejszym artykule dokonano przeglądu wybranych rozwiązań systemów automatycznego dołączania napędu drugiej osi począwszy od sprzęgła wiskotycznego, a skończywszy na sprzęgle Haldex V-tej generacji. Przeanalizowano zasadę działania oraz wady i zalety każdego z rozwiązań.

Słowa kluczowe: systemy automatycznego dołączania napędu, układ napędowy 4x4, sprzęgło wiskotyczne, sprzęgło Haldex