Download article in PDF format

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów

Proceedings of the Institute of Vehicles

No. 4(104)/2015

Zbigniew Lozia

pp. 9-27

EXAMPLES OF AUTHORIAL MODELS FOR THE SIMULATION OF MOTOR VEHICLE MOTION AND DYNAMICS

Abstract

The author has presented examples of the simulation models of motor vehicle motion and dynamics that he built during 39 years of his work at the Warsaw University of Technology and during his guest-researcher stays at VTI (The Swedish National Road and Transport Research Institute) in Linköping, within numerous research and development projects. The models are characterized by various degrees of complexity; they describe the vehicle motion and its dynamics on the road surface plane, in frequency domain as well as in time and in space. Some of them were intended for driving simulator applications. Mostly, the models are characterized by unique solutions; in many cases, the models have been presented with specifying their co-authors or the persons for whom the models were developed with an intention of using them for joint applications. Special attention has been paid to highlighting the practical applications of the models developed.

Keywords: model, simulation, motor vehicle motion, motor vehicle dynamics
 

PRZYKŁADOWE AUTORSKIE MODELE DO SYMULACJI RUCHU I DYNAMIKI SAMOCHODU

Streszczenie

Autor przedstawia przykładowe modele symulacyjne ruchu i dynamiki samochodu, które zbudował w okresie 39 lat swej pracy na Politechnice Warszawskiej, w trakcie pobytów w Szwedzkim Narodowym Instytucie Badań Dróg i Transportu w Linköping (VTI – The Swedish National Road and Transport Research Institute) oraz w trakcie realizacji projektów badawczych, celowych i rozwojowych. Są to modele o różnym stopniu złożoności, opisujące ruch pojazdu i jego dynamikę na płaszczyźnie drogi, w dziedzinie częstotliwości oraz w czasie i w przestrzeni. Część z nich była dedykowana zastosowaniom w symulatorach jazdy samochodem. Większość z nich ma autorski charakter. Część ma wskazanych współautorów lub osoby, na rzecz których powstała z myślą o wspólnej aplikacji. Autor szczególną uwagę zwraca na wskazanie praktycznych zastosowań zbudowanych modeli.

Słowa kluczowe: model, symulacja, ruch samochodu, dynamika samochodu